Sismodinamik mühendisleri, dünyanın deprem riski yüksek bölgelerinde yıllardır tasarımlar ve incelemeler yapıyor. Bunun getirdiği sorumluluk, deprem mühendisliğinin tüm yönlerinde uzmanlaşmayı doğuruyor.

Tasarladığımız her binanın kullanım amacının farklı olması, binalardan beklenilen performans seviyesini de farklı kılıyor. Tasarım yönetmeliklerinin verdiği asgari sınırların ötesinde, yüksek performanslı yapılar tasarlamanın yolu, Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme Sistemleri gibi yenilikçi inşaat teknolojilerinin kullanılmasından geçiyor. Bu konuda Türkiye’nin lider mühendislik firmalarından birisi olarak tasarladığımız yüksek performanslı yapılarla, müşterilerimizin yatırımlarını en üst seviyede korumalarına yardımcı oluyoruz.

Asgari Şartlar ile Yetinmeyen Özel Binalar

“Depreme dayanıklı yapı” tabiri çok net bir ifade gibi görünse de aslında konunun tarafları için çok farklı şeyler ifade edebiliyor.
Deprem yönetmelikleri için (binaların büyük çoğunluğunda) insanların içinden sağ çıkabileceği bir tasarım yeterli görülüp deprem sonrası binanın kullanılabilir kalması önemsenmezken, bina kullanıcıları için “sıfır hasar” anlamına gelebiliyor. Bu nedenle, bina kullanıcılarının binalarından bekledikleri performans seviyesini iyi anlayıp, tasarımları buna göre şekillendirmek önem arz ediyor.

Bir deprem sonrasında sosyal ve ekonomik faaliyetlerin devam edebilmesi için yapıların işlevini sürdürebilmesi kilit önem taşımaktadır. Aksi takdirde deprem sonrasında kullanılamaz duruma gelmiş yapılarda barınma, üretim, sağlık ve eğitim hizmetleri vs. gibi en temel ihtiyaçların bile karşılanamaması hem afet bölgesindeki insanların hayatını doğrudan olumsuz etkileyecek, hem de ülke ekonomisine ciddi zararlar verecektir. Deprem sonrası yaşamın normale dönmesine dayalı (Resilience based design) tasarım yaklaşımını benimsememizin temelinde bu yatıyor. Özellikle afet sonrası kullanılması zorunlu yapıların yanında endüstriyel tesislerin ve nitelikli projelerin de deprem yönetmeliklerinin ötesinde bir tasarım performansına sahip olmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu noktada en güvenli, çağdaş ve güncel yöntemler olan Sismik İzolasyon (Deprem İzolasyonu) ve Enerji Sönümleme (Sismik Damperler) teknolojilerinin Türkiye’de yaygınlaşması için gayret gösteriyoruz.

Sismik İzolasyon (Deprem İzolasyonu)

Sismik İzolasyon bir yapıyı deprem kuvvetlerine karşı korumanın en popüler yollarından biridir.

Yapının zemin ile bağlantısının kesilerek deprem etkilerinin binadan izole edilmesi prensibine dayanan sismik izolasyon teknolojisinin dünyadaki ilk denemeleri 1885’e kadar gitmektedir. Bununla birlikte, bu teknolojinin yaygın olarak kullanılmaya başlanması için yaklaşık 100 yıl kadar geçmesi gerekmiştir. Çok katmanlı elastomer mesnetlerin geliştirilmesinden beri, son 40 yıldır sismik izolasyon sistemleri Japonya ve ABD’de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sismodinamik mühendisleri, 2012 yılından bu yana birçok sismik izolasyonlu yapının tasarımına imza atmıştır. Özellikle deprem sonrası acil kullanım gerektiren birçok sağlık yapısının sismik izolasyonlu olarak tasarımında Sismodinamik mühendislik ve uzmanlığının imzası vardır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Projelerinizde uzmanlığımızdan faydalanın.