Kültürel miras, insanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığı ile geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir (ISMEP, 2014).

Kültürel miras, ona miras niteliğini veren evrensel değerlerin yanında gençlere yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğu, insanlara güzel duygular ve sıcak anılar yaşattığı, yaratıcılığı ve keşfetme güdüsünü beslediği, dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik kattığı ve hepimizin geçmişimizden öğrenecek çok şeyimiz olduğu için korunmalıdır (ISMEP, 2014).

Kültür miras varlıklarının değerlerini kaybetmesi ya da bozulması; toplulukların kültürel önemlerini ve sosyoekonomik değerlerini olumsuz etkileyecektir.

Bu bilinçle, tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesinin sorumluluğunu taşıyoruz.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Projelerinizde uzmanlığımızdan faydalanın.