Deprem performansı yetersiz olan yapıların performanslarının iyileştirilmesi ince mühendislik hesapları ve uzmanlık gerektiren özel bir konudur. Deprem mühendisliğinin uzmanlık alanına giren bu konuda mühendislerimiz bugüne kadar 150’den fazla yapının deprem güçlendirme tasarımını tamamlamışlardır.

Müşterilerimizin her birinin farklı amaçlarla kullandığı farklı yapı tipleri için, her yapının kendi gereksinimi olan özel alanda uzmanlaşmış geniş mühendislik ekibimiz bugüne kadar; fabrika ve üretim tesisi yapıları, depo ve antrepolar, hangarlar, depolama tankları, silolar, soğutma kuleleri, rüzgâr tribünleri, kıyı yapıları (iskele ve yanaşma yapıları, jettyler, su altı ve üstü boru hatları vb), ofis yapıları, konutlar, sosyal tesisler, ibadethaneler, hastaneler, okullar, yüksek yapılar, tarihi yapılar gibi birbirinden farklı bir çok yapı türünün deprem performansını iyileştirici çözümlerle müşterilerimizin işlerini ve hayatlarını güvence altına almalarına yardımcı olmuştur.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarının en doğru şekilde belirlenmesinden başlayarak, ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin şartlarının sağlanmasının yanında, çağımızın tasarım anlayışı olan “Performansa Dayalı Tasarım” felsefesi ile her yapıyı kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda değerlendiriyor ve güçlendirme tasarımlarımızı ona göre şekillendiriyoruz.

Her zaman günceli yakalama

Yurtiçi ve yurtdışındaki akademik ve sektörel periyodik yayın aboneliklerimiz vasıtasıyla mühendislerimizin teknik konularda sürekli olarak güncel kalmasını sağlıyoruz. Buna ilave olarak düzenli olarak yapılan periyodik şirket içi toplantılarımızla, mühendislerimizin birbirleriyle bilgi paylaşımını artıracak zemin hazırlıyoruz. Bu sayede Sismodinamik Mühendisleri özellikle AB, ABD ve Japonya başta olmak üzere tüm dünyada geliştirilen en son güçlendirme tekniklerini aktif olarak takip edebiliyorlar.

Terzi-İşi güçlendirme tasarımları

Deprem performansının iyileştirilmesi için uygulanabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur. Geleneksel güçlendirme yöntemleri, binanın deprem dayanımını artırma prensibine dayanırken, yenilikçi teknolojilerin kullanıldığı yöntemler ise yapıya etkiyecek deprem yüklerini azaltma prensibine dayanmaktadır.
Özellikle, kesintisiz kullanım gerektiren ekonomik katma değeri yüksek yapılarda, geleneksel güçlendirme yöntemlerinin kullanılması bina kullanıcıları için ciddi bir mali kayıp anlamına gelebilmektedir. İş kesintisi maliyetlerinin inşaat maliyetlerinin önüne geçtiği bu tip yapıların güçlendirmesi enerji sönümleyiciler, sismik izolasyon sistemleri gibi yenilikçi inşaat teknikleri ile çok daha uygulanabilir hale gelmektedir.

Net karbon sıfır hedefine ulaşma

İnşaat sektörü, dünyamızın karşı karşıya olduğu çevresel sorunların önemli aktörlerinden birisi. Bu nedenle, net sıfır karbon hedeflerine ulaşma yolumuzu desteklemek için mevcut binaların güçlendirilerek tekrar kullanılması çok önemlidir. Gelecek nesiller için daha iyi bir gelecek şekillendirmek amacıyla mümkün olan her yerde mevcut binaları birlikte dönüştürebilir ve yeniden kullanabiliriz.

Çevresel faydaların yanı sıra, mevcut binaları dönüştürmenin ve yeniden kullanmanın ticari ve sosyal getirileri de açıktır. Dönüştürülen yapılar toplumlar için miras değerini korurken, aynı zamanda müşteriler için genellikle yıkıp yeniden inşa etmekten çok daha uygun maliyetli olduğunu kanıtlayan karakterli alanlar yaratır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Projelerinizde uzmanlığımızdan faydalanın.