Yapısal Mühendislik Hizmetleri

HighriseBuildingSismodinamik,

 • Binalar
  • Betonarme, Çelik ve Ard-germeli Yapılar
  • Sismik İzolasyonlu, Enerji Sönümleyicili Yapılar
  • Yüksek Yapılar
 • Endüstriyel Tesisler
  • Üretim ve Depolama Alanları
  • Akaryakıt Depolama Tankları
  • Tank Çiftlikleri
  • Boru Köprüleri
 • Spor Tesisleri & Stadyumlar
 • Depolama Rafları

gibi her türlü yapısal sistem için projelendirme hizmetleri sunmaktadır.

Sismodinamik olarak, projelendirilmesinde görev aldığımız başta endüstriyel tesisler olmak üzere bina, depo, otel, iskele, liman gibi birçok farklı projede tüm dünyada yaygın olarak kullanılan yazılımlarla, kendi özel olarak geliştirdiğimiz yazılımları entegre ederek, dünyanın birçok ülkesindeki yönetmeliklere uygun yapısal tasarım ve çizim yapmaktayız.

Sürdürülebilir bir dünya ve daha yeşil bir çevre için kaynakların verimli kullanılması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu sebeple sunduğumuz tüm hizmetlerde her zaman en fiyat-etkin çözümün bulunmasını amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda, geleneksel yapı tasarımlarına ilave olarak, ileri mühendislik teknikleri gerektiren sismik izolasyon sistemleri gibi yenilikçi sistemleri de kullanarak birçok projede sadece güvenli değil, aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Bu bilinç sayesinde başta Türkiye olmak üzere, Almanya, Fransa, Portekiz, Romanya, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerde birçok uluslar arası firmanın yapısal tasarım projelerine imzamızı attık.

Özellikle Japonya’dan olmak üzere farklı ülkelerden uluslararası yatırımcıların yapacakları gayrimenkul yatırımlarında fizibilite çalışmaları gerçekleştirdik. Bu bağlamda önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’de yapılacak sismik izolasyonlu yüksek bina projelerine önayak olduk.