Deprem Mühendisliği Hizmetleri​

Sismodinamik mühendislerinin tamamı, deprem mühendisliği alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşmaktadır.

Uluslararası firmalarda uzun yıllar en üst düzeyde deprem mühendisliği hizmeti vermiş çalışanlarımız ile bu alanda kapsamlı bir uzmanlık deneyimine sahibiz. Türkiye’deki yönetmeliklerin yanında, birçok projemizde Avrupa (Eurocode) ve Amerikan (ASCE, IBC, FEMA vb.) şartnamelerine göre da tasarım ve değerlendirmeler yapmaktayız.

dali city 1999 taiwan earthquakeÖzellikle:

 • Sahaya Özgü Deprem Tehlike Analizleri,
 • Sismik Değerlendirme,
 • Deprem Güçlendirmeleri
 • Performansa Dayalı Tasarım
 • Yapısal Olmayan Elemanların Değerlendirilmesi

konularında  hizmetler veriyoruz.

Üstlendiğimiz projelerde

 • Zaman-Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analizler,
 • Deprem Simülasyonları,
 • Yapı-Zemin Etkileşimli Çözümler,
 • Artımsal İtme Analizleri,

gibi ileri deprem mühendisliği tekniklerini kullanarak en optimum çözümleri bulmak için çalışıyoruz.

Deprem mühendisliği alanında,

 • Sismik İzolatörlerDamper
 • Sismik Sönümleyiciler (Damperler)
 • Burkulması Önlenmiş Çapraz Elemanlar
 • Aktif/Pasif Yapısal Kontrol Elemanları
 • Fiber Elyaf Malzemeler

gibi yenilikçi teknolojiler ile tasarımlarımızın deprem performanslarını artırırken bir yandan da daha
ekonomik çözümler sunmuş oluyoruz.

Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında, 2011 Van ve Simav depremlerinden sonra yaklaşık 1 milyon metrekare alanlı hasar görmüş yapıda gönüllü olarak deprem sonrası değerlendirme ve hasar sınıflama hizmetleri verdik.

Sosyal sorumluluk projelerimizi daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için Türkiye Gönüllü İnşaat Mühendisleri Derneği’nde kurucu üye olarak yer almaktayız.