Hizmetlerimiz

Sismodinamik, olarak yaptığımız işlerde özellikle uzmanlık alanımız olan tasarım ve inşaat konularına odaklandık.

Sunduğumuz hizmetleri bir bakışta özetlersek;

 • Yapısal Mühendislik Hizmetleri
 • Deprem Mühendisliği Hizmetleri
  • Deprem Performans Değerlendirmesi
  • Enerji Sönümleme Sistemleri
  • Deprem Güçlendirmesi
 • Olası Maksimum Kayıp (PML) Tahmin Çalışmaları
 • Fizibilite Çalışmaları
 • İnşaat Süpervizyonu (QA/QC)
 • Risklerin Belirlenmesi
  • Zemin ve Yer Altı Suyu Kirliliği
  • Sıvılaşma, Toprak Kayması & Sel Riski
  • Aktif Fay Hatlarına Yakınlık
  • Yüksek Yangın Riskleri
 • Yapısal Olmayan Elemanların Değerlendirilmesi Hizmetleri