Kültürel Mirasın ve Tarihi Yapıların Korunması

Kültürel miras, insanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığı ile geleceğin doğru kurulmasını sağlar. Bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını güçlendiren bir hazinedir (ISMEP, 2014). Kültürel miras, ona miras niteliğini veren evrensel değerlerin yanında gençlere yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunduğu, insanlara güzel duygular ve sıcak anılar yaşattığı, yaratıcılığı…

Kıyı Mühendisliği Çözümleri

Küresel ticaretteki değişiklikler ve artan ticaret hacmi, limanların, kıyı endüstrisinin ve toplumların sürekli olarak değişen ihtiyaçlara göre adapte olmasını gerektirir. Bu adaptasyon süreçlerini kolaylaştırmak için kıyı yapıları ve altyapı projelerine uzman anlayışı getiriyoruz. Kıyı yapıları, gündelik hayatta karşımıza çıkan sıradan yapılardan çok farklı mühendislik özelliklerini barındıran ve tasarlanması özel uzmanlık gerektiren yapılardır. Geoteknik ve deprem…

Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme Sistemleri

Sismodinamik mühendisleri, dünyanın deprem riski yüksek bölgelerinde yıllardır tasarımlar ve incelemeler yapıyor. Bunun getirdiği sorumluluk, deprem mühendisliğinin tüm yönlerinde uzmanlaşmayı doğuruyor. Tasarladığımız her binanın kullanım amacının farklı olması, binalardan beklenilen performans seviyesini de farklı kılıyor. Tasarım yönetmeliklerinin verdiği asgari sınırların ötesinde, yüksek performanslı yapılar tasarlamanın yolu, Sismik İzolasyon ve Enerji Sönümleme Sistemleri gibi yenilikçi inşaat…

Deprem Güçlendirme Projeleri

Deprem performansı yetersiz olan yapıların performanslarının iyileştirilmesi ince mühendislik hesapları ve uzmanlık gerektiren özel bir konudur. Deprem mühendisliğinin uzmanlık alanına giren bu konuda mühendislerimiz bugüne kadar 150’den fazla yapının deprem güçlendirme tasarımını tamamlamışlardır. Müşterilerimizin her birinin farklı amaçlarla kullandığı farklı yapı tipleri için, her yapının kendi gereksinimi olan özel alanda uzmanlaşmış geniş mühendislik ekibimiz bugüne…

Deprem Mühendisliği

Sismodinamik, Japonya’dan Batı Avrupa ve Afrika’ya dünya çapında depremselliği en yüksek bölgelerde çalışıyor. Bunun yüklediği sorumluluk, altyapı ve bina tasarımında, deprem mühendisliğinin tüm yönlerinde uzmanlığın uygulanmasını gerektiriyor. Yüksek performanslı deprem mühendisliği ve arkasındaki (sismoloji, geoteknik ve inşaat mühendisliği, risk değerlendirmesi ve yönetimi gibi) temel uzmanlık alanlarında yoğun deneyim ve beceri biriktirdik. Yaratıcı mimariyi etkinleştirme En…

Deprem Performans Değerlendirmesi

Mevcutta kullanılan bir yapının olası bir depremde nasıl bir performans göstereceğinin belirlenmesi son derece hayati bir konudur. Deprem Performans Değerlendirmesi adı verilen bu çalışmanın amacı; incelenen yapının kullanıcılarının can ve mal güvenliği ile ilgili endişelerinin giderilebilmesi ve gerekli önlemlerin kapsam ve maliyetlerinin belirlenmesidir. Halk arasında “deprem etüdü”, ya da “bina incelemesi” olarak da bilinen “konutlarda…

Yapısal Tasarım

Sismodinamik, yaratıcı ve yüksek donanımlı inşaat mühendisleri ve tasarımcılarından oluşan ekibiyle müşterilerinin, en iddialı binaları en optimum bina performansı ile şekillendirmesine yardımcı olmaktadır. Yaratıcı ve yenilikçi bakış açısı ile bütünleştirdiğimiz dünya çapındaki uzmanlığımızla, ekonomik anlamda daha sürdürülebilir, verimliliği yüksek ve çevreye duyarlı yapılar tasarlıyoruz. Gelişen taleplere daha duyarlı şekilde, daha etkileyici ve kullanışlı tasarımlar yaratıyoruz.…