Sismik Damperlerin Maliyeti

Sismik damperler de sismik izolatörler gibi her yapının bulunduğu bölgenin depremselliği, zemin durumu ve üstyapının taşıyıcı sistem özelliklerine göre tasarlanan terzi işi elemanlardır. Bu nedenle her yapı için sismik damper maliyetleri farklı mertebelerde olmaktadır. Bir inşaat yönteminin maliyeti değerlendirilirken birkaç husus birlikte göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, mevcut bir yapının güçlendirilmesinde, bina içerisinde herhangi bir inşaat…

Sismik Damperlerin Kullanım Alanları

Sismik Damperler, depremde hasar alması istenmeyen her türlü yapıda kullanılabilmektedir. Türkiye’de sismik damperlerin kullanıldığı bina sayısı sınırlı olmasına rağmen dünyada bugüne kadar birçok Endüstri, Okul, Hastane, Konut, Ofis, Veri Merkezi, Köprü ve Nükleer Santral Yapısı sismik damperli olarak inşa edilmiş ve edilmektedir. Bunun yanında Tarihi Yapılar ve Yüksek Yapıların deprem etkilerinden korunması için de sismik…

Sismik Damper Çeşitleri

Enerji sönümleme mekanizmalarına göre sismik damperleri; viskoz damperler, viskoelastik damperler, sürtünme damperleri, akmaya bağlı damperler (yielding dampers), ve ayarlı kütle sönümleyicileri olmak üzere 5 ana grupta sınıflayabiliriz: 1. Viskoz Sönümleyiciler (Damperler) Viskoz sönümleyicilerde sismik enerji, piston-silindir dizilimi arasından geçen akışkan sıvının yer değiştirmesi ile ısıya dönüştürülerek emilir. Viskoz damperlerde akışkan olarak silikon, yağ ya da…

Sismik Damper Nedir?

Sismik damperler, deprem enerjisini sönümleyerek yapılara etkiyen ivmeleri ve yapıların yapacağı salınımları azaltmak için tasarlanıp üretilen mekanik cihazlardır. Yapısal bütünlüğün korunması, yapısal hasarların kontrol altında tutulması ve deprem kaynaklı yaralanma ve ölümlerin önlenmesi amacıyla kullanılırlar. Sismik Damperler, türlerine göre farklı yapısal elemanlara farklı şekillerde bağlanarak yapının yapacağı hareketi sönümlerler. Doğrudan kolon ve kirişlerden oluşan çerçeve…

Enerji Sönümleme Sistemleri

Yapılardaki deprem hasarını azaltmanın en etkili yollarından birisi de enerji sönümleme sistemleridir. Enerji sönümleme sistemleri, arabalardaki şok emici amortisörlerle aynı prensibe dayalı olarak çalışır. Deprem enerjisinin yapısal elemanlarda oluşacak hasarlarla değil, enerji sönümleyici cihazlar (sismik damperler) tarafından sönümlenmesini sağlar. Sismik damperler, deprem etkilerinin yanında rüzgâr ya da makine titreşimi gibi sürekli olarak maruz kalınan yükleri…

Sismik İzolatörlerin Maliyeti

Sismik İzolatörler, her yapının bulunduğu bölgenin depremselliği, zemin durumu ve üstyapının taşıyıcı sistem özelliklerine göre tasarlanan terzi işi elemanlardır. Bu nedenle her yapı için izolatör maliyetleri farklı mertebelerde olmaktadır. Sismik izolatör sisteminin maliyetini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta bu sistemin uzun vadede sağlayacağı faydanın hesaba katılmasıdır. Sismik izolatörler ilk inşaat maliyetlerini küçük…

Sismik İzolatörlerin Kullanım Alanları

Sismik İzolatörler, depremde hasar alması istenmeyen her türlü yapıda kullanılabilmektedir. Türkiye’de ve dünyada bugüne kadar birçok Hastane, Okul, Konut, Ofis, Veri Merkezi, Köprü ve Nükleer Santral Yapısı sismik izolatörlü olarak inşa edilmiş ve edilmektedir. Bunun yanında Tarihi Yapılar ve Yüksek Yapıların deprem etkilerinden korunması için de sismik izolatörler kullanılmaktadır. Sismik izolatörler, yalnızca yeni binalarda değil,…

Sismik İzolatör Nedir?

Sismik İzolatörler, sismik izolasyonlu yapılarda yapının temeli ile üst yapı arasına yerleştirilen ve deprem anında zeminden gelen salınım (deprem) hareketlerinin üst yapıya iletilmesini önleyen elemanlardır. Sismik izolatörler, yapıları ve ekipmanları/mobilyaları deprem hasarından tam korumak, insanların hayatlarının ve iş faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Sismik İzolatör Çeşitleri Sismik İzolatörler, temelde Elastomer Mesnetler ve Sürtünmeli…

Sismik İzolasyon Nedir?

Sismik İzolasyon, prensip olarak yapının zemin ile bağlantısının kesilmesidir. Bu sayede, deprem anında zemin salınırken, bu salınma hareketi izole edilmiş yapıya iletilmez. Geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş bir yapıda deprem enerjisi yapının taşıyıcı elemanlarının alacağı hasar ile sönümlenirken, deprem izolasyonlu yapıda enerji izolasyon sistemi tarafından sönümlenmekte ve üst yapıda hasarların oluşması bu sayede önlenmektedir.    …