Sismik damperler de sismik izolatörler gibi her yapının bulunduğu bölgenin depremselliği, zemin durumu ve üstyapının taşıyıcı sistem özelliklerine göre tasarlanan terzi işi elemanlardır. Bu nedenle her yapı için sismik damper maliyetleri farklı mertebelerde olmaktadır.

Bir inşaat yönteminin maliyeti değerlendirilirken birkaç husus birlikte göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, mevcut bir yapının güçlendirilmesinde, bina içerisinde herhangi bir inşaat imalatı olmadan yalnızca dışarıdan uygulanabilir bir güçlendirme yöntemi kullanılması ekonomik olarak büyük fayda sağlamaktadır. Sismik damperlerin kullanılmasıyla, birçok endüstri tesisinde bir yandan bina kullanılmaya devam edilirken, diğer yandan yapısal güçlendirmeler tamamlanabilmektedir. Bu sayede, sismik damperlerin getirdiği ilave maliyetler, iş kesintilerinin yaşanmaması nedeniyle fazlasıyla yatırımcısına geri dönmektedir.

 

 

Buna ilave olarak, sismik damperler bir yapının deprem performansını da ciddi mertebede artırabilmektedir. Bu sayede, olası bir deprem durumunda yapıyı ve içindekileri hasar almadan koruyacak bir sistemin ilk inşaat maliyetleri ihmal edilebilecek mertebede küçük kalmaktadır. İşleyen bir endüstri tesisinin deprem nedeniyle üretimine ara vermesi, makinelerinin zarar görmesi; ya da bir konut yapısının tekrar kullanılamayacak (deprem sonrası yeniden inşasını gerektirecek) hale gelmesinin maliyetlerinin yanında, ilk inşaat maliyetlerindeki küçük artışlar çok ihmal edilebilir düzeyde kalmaktadır.

Bilgi Bankası

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Projelerinizde uzmanlığımızdan faydalanın.