Çimtaş Boru, Gemlik Serbest Bölge | Gemlik-Bursa-Türkiye

Tanım: Sismik Performans Değerlendirmesi, Yenilikçi Yöntemlerle Güçlendirme Tasarımı ve Saha Süpervizyonu İşveren: Çimtaş Boru Yer: Gemlik-Bursa-Türkiye İnşaat Alanı: 2.500m² Proje Maliyeti: 250.000 US$ Tarih: 2016 İş kesintisinin asgari düzeye indirilmesi ve yapının deprem sonrası kullanılabilirliğinin sağlanması amacıyla yapıya sismik sönümleyiciler (damperler) eklenmiştir. Bu sayede deprem yüklerinin kontrollü olarak sönümlenmesiyle yapısal elemanlardaki olası hasarların minimum seviyeye indirilmesi amaçlanmıştır.