Sismik İzolatörlerin Maliyeti

Sismik İzolatörler, her yapının bulunduğu bölgenin depremselliği, zemin durumu ve üstyapının taşıyıcı sistem özelliklerine göre tasarlanan terzi işi elemanlardır. Bu nedenle her yapı için izolatör maliyetleri farklı mertebelerde olmaktadır. Sismik izolatör sisteminin maliyetini değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli nokta bu sistemin uzun vadede sağlayacağı faydanın hesaba katılmasıdır. Sismik izolatörler ilk inşaat maliyetlerini küçük…

Sismik İzolatörlerin Kullanım Alanları

Sismik İzolatörler, depremde hasar alması istenmeyen her türlü yapıda kullanılabilmektedir. Türkiye’de ve dünyada bugüne kadar birçok Hastane, Okul, Konut, Ofis, Veri Merkezi, Köprü ve Nükleer Santral Yapısı sismik izolatörlü olarak inşa edilmiş ve edilmektedir. Bunun yanında Tarihi Yapılar ve Yüksek Yapıların deprem etkilerinden korunması için de sismik izolatörler kullanılmaktadır. Sismik izolatörler, yalnızca yeni binalarda değil,…

Sismik İzolatör Nedir?

Sismik İzolatörler, sismik izolasyonlu yapılarda yapının temeli ile üst yapı arasına yerleştirilen ve deprem anında zeminden gelen salınım (deprem) hareketlerinin üst yapıya iletilmesini önleyen elemanlardır. Sismik izolatörler, yapıları ve ekipmanları/mobilyaları deprem hasarından tam korumak, insanların hayatlarının ve iş faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Sismik İzolatör Çeşitleri Sismik İzolatörler, temelde Elastomer Mesnetler ve Sürtünmeli…

Sismik İzolasyon Nedir?

Sismik İzolasyon, prensip olarak yapının zemin ile bağlantısının kesilmesidir. Bu sayede, deprem anında zemin salınırken, bu salınma hareketi izole edilmiş yapıya iletilmez. Geleneksel yöntemlerle inşa edilmiş bir yapıda deprem enerjisi yapının taşıyıcı elemanlarının alacağı hasar ile sönümlenirken, deprem izolasyonlu yapıda enerji izolasyon sistemi tarafından sönümlenmekte ve üst yapıda hasarların oluşması bu sayede önlenmektedir.    …