PTT Genel Müdürlüğü, Galata ve Karaköy Şube Binaları | Karaköy-İstanbul-Türkiye

 

Tanım: Sismik Performans Değerlendirmesi, Zemin İyileştirme ve Deprem Güçlendirme Tasarımı

İşveren: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.)

Yer: Karaköy-İstanbul-Türkiye

İnşaat Alanı: 3.750 m²

Proje Maliyeti: 1.150.000 US$

Tarih: 2018