Doğuş Holding, Rıhtım Han | Karaköy-İstanbul-Türkiye

Tanım: Sismik Performans Değerlendirmesi ve Güçlendirme Uygulama Danışmanlığı

İşveren: BS Mimarlık

Yer: Karaköy-İstanbul-Türkiye

İnşaat Alanı: 6.000m²

Proje Maliyeti: 1.250.000 US$

Tarih: 2018