T.C. Başbakanlık MİT Müsteşarlığı Misafirhanesi

Tanım: Sismik Performans Değerlendirmesi, Güçlendirme Tasarımı ve Saha Süpervizörlüğü

İşveren: Badana İnşaat

Yer: Beşiktaş-İstanbul-Türkiye

İnşaat Alanı: 800m²

Proje Maliyeti: 300.000 US$

Tarih: 2014

Gaziosmanpaşa Konağı2